مشاهده همه 7 نتیجه

ترشی بندری تبرک – 700 گرم

۱۲۰۰۰ تومان

ترشی بندری مهرام وزن 670 گرم

۱۳۰۰۰ تومان

ترشی بندری یک و یک وزن 630 گرم

۱۳۰۰۰ تومان

ترشی لیته یک و یک وزن 630 گرم

۱۳۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط مهرام مقدار 660 گرم

۱۳۰۰۰ تومان

کنسرو ترشی مخلوط یک و یک وزن 640 گرم

۱۳۰۰۰ تومان

مخلوط شور مهرام مقدار 690 گرم

۱۳۰۰ تومان