درخواست ثبت نام همکاری

جهت ثبت نام اولیه لطفاً مشخصات کامل خود را در فرم زیر وارد نمایید.

مشخصات فردی

عکس پرسنلی با کیفیت 300dp و با فرمت jpg ارسال شود

وضعیت شغلی

در صورت شاغل بودن فیلد را پر نمایید

آخرین مدرک تحصیلی

مهارتها

ساعت در روز

( تفریح، سرگرمی، کتاب و ... )

نحوه همکاری

در صورت انتخاب واحد حمل و نقل این بخش را پر نمایید.
حداقل دستمزد مورد نظر خود را وارد نمایید
حداقل حقوق مورد نظر خود را بصورت درصدی وارد نمایید